ผักปลอดสารพิษ 100%

ปลูกผักปลอดสารพิษ 100%  

ของโรงเรียนบ้านลุงพลู

นักเรียนจะนำปุ๋ยขี้วัว ขี้ควาย  มาจากบ้าน    

เด็กๆมีความสุขมากที่ได้ลงมือปลูก  เก็บผลผลิต  และจำหน่าย 

**********

2 1 7 3 4 5 6 8 9 10 11

ผักที่ปลูกก็นำไปประกอบอาหารกลางวันของพวกเราคะ

กินแล้วมีความสุขมากๆเลย

*** 😆 ***

ติดต่อเรา