โรงเรียนบ้านมหาเจริญประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2558 งานก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านมหาเจริญ

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อาคาร สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ รายละเอียดดังเเนบท้าย new build mj

ติดต่อเรา