ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

2.รายชื่อ ผอ.กลุ่มทั่วไป

3.รายชื่อ ผอ.ประสบการณ์

4.รายชื่อ รองผอ.กลุ่มทั่วไป

5.รายชื่อ รองผอ.กลุ่มประสบการณ์

6.บัญชีรายละเอียดสนามสอบภาค ก

7.บัญชีรายละเอียดสนามสอบภาค ข

8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

ติดต่อเรา