นิเทศเตรียมความพร้อม..สู่ประชาคมอาเซียน

5 กุมภาพันธ์ 2558 นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ผอ.สุจินต์ ศรีสรวล ศน.วีระศักดิ์ มลิจาร ศน.ศรีไพร ศน.สากล พรหมสิริเกษ ศน.นิธิวดี ป่าหวาย มานิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนนำร่อง การสอนวิชาชีพ ได้แก่ การทำน้ำดื่มตรา Mj การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดครบวงจร ด้านการส่งเสริมวิชาการ นิเทศติดตาม ห้องสมุดมีชีวิต และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการ English Bilingual Education เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  ชมภาพคลิ๊กที่ link http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?185

ติดต่อ สพป.สก.1