ขอเชิญร่วมรับฟังการสนทนา เรื่อง “มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑”

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการสนทนา เรื่อง “มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โทร ๕๖๓๔

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา