ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมผู้บริหารสัญจร ปี 2558

นายศักดิ์ชัย   บรรณสาร  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการประชุมผู้บริหารสัญจร ปี ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านเขาข่า และโรงเรียนบ้านเนินผาสุก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

page2 page1

page4 page3

ติดต่อเรา