การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ

สทศ.เปิดสอบ O-Net ป.6-ม.3 รอบพิเศษ

เปิดให้ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2558 ป.6 สอบวันที่ 4 มี.ค.และม.3 สอบวันที่ 4-5 มี.ค. โดยสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าสมัครชุดละ 100 บาท สมัครทางไปรษณีย์ชำระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นายภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี ส่วนเอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400

ติดต่อเรา