ผู้บริหารสัญจร

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวขอต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน

ที่มาเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมสัญจร

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

นำโดย  นายธีรโชติ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี
นายวิฑูรย์ บุตรสาลี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเขาช่องแคบ

 

20150204_104240

20150204_104404

20150204_104910

20150204_105732

20150204_110712

20150204_111437

20150204_112154

ติดต่อ สพป.สก.1