โรงเรียนบ้านกิโลสามยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ท่านคณะกรรมการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมผู้บริหาร

ผู้ออกเยี่ยมนิเทศโรงเรียนบ้านกิโลสาม 2 ท่าน คือ

    1.   นายบรรจบ สมอาษา     ผอ.รร.บ้านท่าตาสี

    2.   ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ อุ่นมี        ครูใหญ่   รร.ตชด.ทุ่งกบินทร์S__25894950S__25894952S__25894954

ติดต่อเรา