ขอเชิญร่วมการอบรมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑ โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ทางวิชาการ และพัฒนาวิชาชีพ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒ – ๒๘๑ ๒๕๘๑ ต่อ ๘๐๐

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา