โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา

โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายบูรพา ครั้งที่ ๑ “ท่าเกษมเกมส์”

ระหว่างวันที่  ๕-๗ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

1program 

2football

3petong

4pingpong

5takaow

6volley

ติดต่อ สพป.สก.1