ประกวดภาษาจีนนานมี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมประกวดทักษะภาษาจีนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งพัฒนาด้านภาษาจีน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nanmee.com และสมัครภายในวันที่  มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๖๔๘๘๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๐

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1