***โรงเรียนบ้านเนินดินแดง…ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร***

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินดินแดง…ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร

…ที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้…

v1

v3

v4

v5

Message us