เยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ท่านคณะกรรมการเยี่ยมนิเทศโรงเรียนตามโครงการประชุมผู้บริหาร

ผู้ออกเยี่ยมนิเทศโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 2 ท่าน คือ

1. ร.ต.อ.สุกัน  ลอมไทสง ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม และ

2. นายปัญญา  พลเภา รก.ผอ.โรงเรียนบ้านวังปืน

ทั้งนี้ท่านทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆแก่คณะครูอย่างเป็นกันเอง

imageimage

image

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา