โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสัญจร

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียนยินดีต้อนรับ  นางกรองแก้ว  พาลี  ผู้อำนวยการโรงเรยนบ้านซับถาวร  และนางณัฐวดี  มัชฌิมันติกะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง

 ตามโครงการเยี่ยมนิเทศสัญจร  ครั้งที่ 2/2558

SAM_5134-tile

ติดต่อ สพป.สก.1