นิเทศโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทองตามโครงการประชุมผู้บริหารสัญจร ปี 2558

[highlight]ตรวจเยี่ยมนิเทศโดย ศน.นิธิวดี  ป่าหวาย[/highlight]20150204_111534 20150204_103210 20150204_103155 20150204_103028 20150204_103011 20150204_112848 20150204_112832 20150204_112819 20150204_112737 20150204_112722 20150204_112341 20150204_112126 20150204_111743 20150204_111625