ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและวันอัฐมีบูชา ๒๕๕๘ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (74)

Image (75)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

Image (76)

ติดต่อเรา