นิเทศติดตามประเมินความยั่งยืนโครงการโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้รับการเข้านิเทศติดตามประเมินความยั่งยืนโครงการโรงเรียนในฝัน โดยรองผู้อำนวยการและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
DSCF8478

DSCF8479

DSCF8480

DSCF8481

DSCF8482

DSCF8483

DSCF8484

DSCF8485

DSCF8486

DSCF8487

DSCF8488

DSCF8489

DSCF8490

DSCF8491

DSCF8492

DSCF8493

DSCF8494

DSCF8495

DSCF8496

ติดต่อ สพป.สก.1