สนามสอบ O-Net โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้เป็นสนามสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กุมภาพันธ์ 2558 DSCF8468

DSCF8469

DSCF8470

DSCF8471

DSCF8472

DSCF8473

DSCF8474

DSCF8475

DSCF8476

DSCF8477

ติดต่อเรา