ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพ

ขอเชิญร่วมฌาปนกิจศพ  นายสุพล  พันธุ์พรหม  นักการภารโรง  โรงเรียนวังศรีทอง ณ วัดชุมทอง(ซับเกษม) ในวันพฤหัสบดี ที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 14.00 น.

ติดต่อ สพป.สก.1