ตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับ
นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายพศิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558
เรื่อง การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินอื่นๆของสถานศึกษา
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
IMG_3248 IMG_3249 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3252 IMG_3253 IMG_3254 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3259 IMG_3260 IMG_3261 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3266 IMG_3267

ติดต่อ สพป.สก.1