ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองปลาโด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก

ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองปลาโด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก

ตามเอกสารดังแนบ

PAKAR 1 SOBRAKA 2

ติดต่อเรา