ตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยคณะทันตแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ณ อาคารเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

1000

 

ติดต่อ สพป.สก.1