เชิญประชุมโรงเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ประชุมในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว-สระขวัญ สพป.สระแก้ว เขต 1 (โรงเรียนบ้านคลองผักขม/อนุบาลวังสมบูรณ์/บ้านหนองขี้เห็น/บ้านทุ่งหินโคน/มหาธิคุณวิทยา/บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/ชุมชนบ้านตาหลังใน/บ้านเขามะกา/บ้านหนองหว้า/อนุบาลวัดสระแก้ว/บ้านทุ่งพลวง/บ้านมหาเจริญ/บ้านคลองน้ำใส)

 

ติดต่อ สพป.สก.1