ภาพกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

ภาพกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

DSC_6453 DSC_6452 DSC_6450 DSC_6449 DSC_6448 DSC_6447 DSC_6446 DSC_6444 DSC_6443 DSC_6432 DSC_6434 DSC_6435 DSC_6439 DSC_6440 DSC_6442