ภาพกิจกรรม งานวันเด็ก 2558 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

ภาพกิจกรรม งานวันเด็ก 2558 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  10 มกราคม 2558

DSC_6176 DSC_6175 DSC_6220 DSC_6162

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1