บรรจุครูใหม่ ๑๑ อัตรา สพป.สระแก้ว เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๑ อัตรา โดยมีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ เข้ารายงานตัวจำนวน ๑๑ คน ซึ่งนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ  สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_2765 IMG_2767 IMG_2768 IMG_2769 IMG_2770 IMG_2771 IMG_2772 IMG_2774 IMG_2775 IMG_2776 IMG_2777

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1