ลูกเสือเครือข่ายบูรพา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพา (ต.หนองบอน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกมะตูม เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ๒. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี ๓. โรงเรียนบ้านท่าแยก ๔. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ ๕. โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

จากนั้น นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต โรงเรียนบ้านหนองเตียน

IMG_1671 IMG_1687 IMG_1697 IMG_1699 IMG_1703 IMG_1708 IMG_1722 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1728 IMG_1729 IMG_1734 IMG_1737

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1