การมอบทุนการศึกษา กลุ่มบริษัท เอสพี กรุ๊ป จำกัด

เรียน  ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ทุกกลุ่ม

      ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษารับมอบทุนการศึกษา บริษัทกลุ่มธุรกิจ เอสพี กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น

ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 นัั้น   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา  เป็น เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์

ติดต่อ สพป.สก.1