การตรวจสอบรายชื่อชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่  ชมรมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งขนาดเสื้อเพื่อชมรมฯ จะได้ดำเนินการสั่งทำไปแล้วนั้น ขณะนี้ ยังได้รับแจ้งไม่ครบถ้วน จึงขอให้ท่านตรวจรายชื่อและแจ้งขนาดเสื้อด้วย รายละเอียดดังแนบ

tea shirt

ติดต่อเรา