ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2556  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2556   ณ ห้องประชุมอินทนิล  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อเรา