มอบใบประกาศ O-Net English camp 2014

มอบใบประกาศ O-Net English Camp 2014

“นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือ เป็นเกียรติมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ครูวิทยากร และนักเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายติวโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2558 ที่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179”

IMG_6158IMG_6149IMG_6123 IMG_6126 IMG_6129 IMG_6132 IMG_6134 IMG_6138 IMG_6139 IMG_6141 IMG_6144 IMG_6145

 

พจนีย์  คำกำเนิด              ภาพ / เผยแพร่

วันวลิต  เผ่าเผด็จการ       ตรวจสอบ

ทวีศักดิ์  พึ่งบัว                 อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1