โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 – การประชุมสามัญประจำปีชมรมครูปฐมวัยสระแก้ว เขต 1

  • นายชวลิต แจ่มจันทร์. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
  • เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมสามัญประจำปีชมรมครูปฐมวัย และบรรยายพิเศษ
  • โดย นางประนอม ถาวรสิน ประธานชมรมครูปฐมวัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม
  • และ นางรองรัตน์ ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
    ณ.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
  • 001 002 003 004 005 006
ติดต่อเรา