โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 – นายบุญสม ทองทา รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – Net

นายบุญสม ทองทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O -Net ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

 และนางมาลี  พิณสาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ผู้สังเกตการณ์ 

โดยมี นายชวลิต แจ่มจันทร์ หัวหน้าสนามสอบ

ให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา
ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

01 02 03 04 05 06

ติดต่อเรา