ทีมผู้บริหาร สพป.สก๑ ออกตรวจสนามสอบO-net

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต โรงเรียนในสังกัด โดยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โรงเรียนบ้านเขามะกา โรงเรียนบ้านแก้งและโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง) , นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านหนองเตียน โรงเรียนบ้านคลองผักขม โรงเรียนบ้านท่าเกษม  นายบุญสม ทองทา ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โรงเรียนบ้านทัพหลวง โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โรงเรียนบ้านตาหลังใน , นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียนบ้านพรมนิมิต โรงเรียนบ้านใหม่ไทยทอง โรงเรียนบ้านซับมะนาวและโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

10962035_1065829353443291_515246215_n 10962147_1065829330109960_2113609881_n 10965533_1065829343443292_1658824822_n 10965554_1065829370109956_965461294_n 10965805_1065829393443287_264679506_n 10966610_1065829386776621_2116539675_n 10966818_1065829366776623_2041728473_n 10968233_1065829336776626_644790633_n IMG_2628 IMG_2629 IMG_2631 IMG_2632 IMG_2633 IMG_2634 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2642 IMG_2643 IMG_2644 IMG_2645 IMG_2646 IMG_2648 IMG_2649 IMG_2650 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2656 IMG_2658 IMG_2659 IMG_2661 IMG_2662 IMG_2663 IMG_2664 IMG_2665 IMG_2666

IMG_2668 IMG_2671

IMG_1722 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1728 IMG_1729 IMG_1734 IMG_1737

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ                 กำกับ

วุฒิศักดิ์   พรหมคช             ตรวจสอบ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี         ควบคุม

ศักดิ์ชัย     บรรณสาร         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1