นายพีระพงศ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O -Net ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

นายพีระพงศ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O -Net ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
พร้อมทั้ง นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) เยี่ยมห้องสอบ O –Net
ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ONET13 ONET14 ONET12 ONET11 ONET10 ONET3 ONET2 ONET1

ติดต่อเรา