ทดสอบ O NET พร้อม พร้อม

31 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ และ โรงเรียนในเครือข่ายตำบลทุ่งมหาเจริญ จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ(O NET) โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบและจัดสอบทั่วประเทศ ในการนี้โรงเรียนบ้านมหาเจริญเป็นศูนย์สอบของตำบลทุ่งมหาเจริญ โดย นายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้  ชมภาพคลิ๊กที่ link http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?183

 

ติดต่อ สพป.สก.1