ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้า เพดาน หน้าต่าง ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้มายื่นซองประกวดราคา จำนวน ๖ ราย ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ หจก.ส.สองนคร

ติดต่อเรา