ขอเชิญสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก  ขอเชิญผู้สนใจสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสมัครได้ ๒ ทาง คือ

  • ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบของธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทางเว็บไซต์ atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
  • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก  ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา