ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๒ หัวข้อ สะเต็มประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังวหัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/scimath22

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา