ขอเชิญร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕­๘ โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://sakaeo.mnre.go.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1