ทุนการศึกษา ช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดยเป็นทุนเปล่า ไม่มีข้อผูกพัน ใดๆ และต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ได้แก่ผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบขอรับทุนได้ที่ www.otep.go.th  หรือโทร 037 – 515022

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1