ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ขอเชิญคณะกรรมการคุมสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179    ประชุมในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558

เวลา 07.30 น.  ณ ห้องประชุมเล็ก   โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1