:::ร่วมต้อนรับ ผอ.สมาน พาลี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจระเข้:::

วันที่ 29 มกราคม 2558 ท่าน ผอ.มนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ

ท่าน ผอ.สมาน พาลี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังจระเข้
ชมภาพ : https://www.facebook.com/khaotakrupphattana/photos/pcb.1613689415526292/1613689128859654/?type=1&theater

10401948_1613689128859654_7259605985154580971_n

ติดต่อ สพป.สก.1