โครงการก่อสร้าง “บ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา”(เพิ่มเติม)

30 มกราคม 2558
รายงานความคืบหน้า
โครงการก่อสร้าง “บ้านพักครูโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา”(เพิ่มเติม)
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยจะสร้างเพิ่มเติมอีก 4 ห้อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณครูเราครับ
ชมภาพ : http://www.ktk.ac.th/web/?p=236

1622253_1614097445485489_7136770654796542485_n

ติดต่อเรา