สถาปนา..ยุวกาชาดไทย

27 มกราคม 2558 โรงเรียนบ้านมหาเจริญจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมีนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก นายรักพงษ์วงษ์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ได้มีการกล่าวถวายคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียนและชุมชน ชมภาพคลิ๊กตามลิ้งก์http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?181

ติดต่อเรา