ประชุมความร่วมมือดำเนินการแก้ไขผลการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้จัดการประชุมความร่วมมือดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ พุธที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียนโดยให้ผู้ปกครองได้ร่วมรับทราบและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ผลการเรียนของนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่ติดผลการเรียน ร มส มผ ซึ่งจะส่งผลต่อการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
DSCF8433

DSCF8443

DSCF8444

DSCF8447

DSCF8448

DSCF8450

DSCF8452

DSCF8453

DSCF8454

DSCF8456

DSCF8457

DSCF8458

DSCF8461

DSCF8465

DSCF8466

ติดต่อเรา