ควันหลงมหกรรมวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2557

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้ร่วมกิจกรรม มหกรรมวิชาการ โดยได้นำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ และออกร้านขายสินค้าจากผลงาน ผลิตภัณฑ์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  ซึ่งภายในงานยังมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอวังสมบูรณ์   เมื่อวันที่   3-4 มีนาคม 2557

ติดต่อเรา