ประชุมเสวนาการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน คอนเฟอเรนจ์

วันที่ ๒๙ มกรคม ๒๕๕๘ ทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนจ์ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

IMG_2614 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2620 IMG_2622 IMG_2623 IMG_2627

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1