เชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต 1

โดยพร้อมเพรียงกัน